Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

JESHIKA DORADO A

 

Mitt namn är Jeshika Hiroshima Dorado Alquiza. Jag har mina rötter i Bolivia, Latinamerika som är den kontinent jag och mina närstående tvingades lämna i slutet av 1970-talet under dikaturens era.

 

Jag utexaminerades år 2011 vid  Uppsala Universitet med inriktning på polisrätt och offentlig rätt (förvaltningsrätt/EG-rätt/miljörätt). Utöver juristutbildningen har jag genomgått speciella utbildningar för att bl.a. arbeta på kvinnojourer och kriscenter. Jag har även vittnesstödsutbildningen som anordnas av Brottsoffermyndigheten och diplomering från Nationellt Centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala Universitet.

 

Parallellt med mina  universitetsstudier har jag bl.a. arbetat inom psykiatri, rehabilitering och kriminalvården samt varit verksam som jurist på olika kvinnojourer, därför vill jag gärna påstå att jag har lätt att förstå reaktioner hos personer i utsatta och stressade situationer (t.ex vittnen, målsäganden, häktade och förvarsintagna).

 

Jag använder mig av flera verktyg i mitt arbete varav några av dessa är erfarenheter av tidigare befattningar inom diverse myndigheter, dessa har givit mig insikt i bl.a. myndighetsutövning och processföring inifrån. 

 

Jag åtar mig gärna migrationsärenden samt familje- och socialrättsliga ärenden, med särskilt fokus på utsatta barn (LVU-ärenden, ensamkommande barn m.m.)

 

MEDARBETARE

 

Jur.kand. Jeshika Dorado A

Diakonen-Tolken Ghayis Abdelmesih

Bitrände Djuristen Galileo

 

 

SAMARBETSPARTNER

 

CRUCIAL POINT AB

IBERICUM®AB [Pilotprojekt]

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED