Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

FAMILJERÄTT 

 

Alla familjer kan hamna i situationer som de inte har räknat med och som kan ledda till osämja och konflikter om frågor som härrör olika familjemedlemmar, såsom t.ex barn, barnens boende, planeringen av hur umgängsrätten skall fördelas m.m.

 

Familjerätt är som juridiskt område väldigt brett. Jag har under åren varit i kontakt och företrätt föräldrar som befunnit sig i infekterade vårdnadstvister.  Pappor som har kämpat för att få träffa sina barn, få till umgängsrätt med sina barn och som under processen känt sig motarbetade och upplevt orättvisor från myndigheternas sida. Jag har även företrätt mammor som inför sina barn fått utstå våld i nära relationen till barnens pappa, och som har fått flytta runt olika skyddade boende m.m. Oavsett scenarium är vårdnadstvister och konflikter som uppstår mellan parterna och dess följder, alltid lika smärtsamma för alla som är involverade. Främst barnen.

 

Innan jag åtar mig en vårdnadstvist är jag mån om att förtydliga att barnets bästa kommer att sättas i centrum. Det vill jag göra i samarbete med klienten.

 

Jag åtar mig gärna utmaningar och jobbar mycket hand i hand med min klient. Om du/ni känner behov av allmän rådgivning, är det bäst att kontakta mig i första hand via e-post och beskriv kort om vad som har hänt.

 

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED