Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

FASTIGHETSAFFÄRER-IBERICUM®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2018 inledde byrån ett s.k. pilotprojekt på Iberiska halvön med CRUCIAL POINT AB (en ny svensk samarbetspartner). 

 

Pilotprojektet startades i januari 2018 genom planerade konferenser och marknadsstudier. Det beslutades att ett samarbetsavtal skulle upprättas mellan parterna, samt att ett bolag skulle bildas. En varumärkesansökan ställdes till PRV,  registrerades och godkändes. Projektet följdes upp i slutet av år 2018 på plats i Spanien. Under konferensen i Spanien beslutades att marknadsstudien skulle utökas till Portugal under vintern/våren 2019, samt att bolaget IBERICUM AB skulle startas.

 

Pilotprojekt är pågående. 

 

 

 

 

 

 

®

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED