Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

SOCIALRÄTT

 

Jag har under lång tid uppmärksammat hur svårt det har blivit för enskilda medborgare att få sin röst hörd i ärenden som t.ex kan handla om:

 

  • orosanmälningar
  • omhändertagande av barn
  • familjeplaceringar

 

Familjer och dess medlemmar befinner sig i chock och förstår sällan hur processerna går till. Man vet inte hur myndigheterna kommer att agera och känner många gånger inte till sina rättigheter.

 

Frågor som rör medborgare i utsatta situationer, där myndigheter inte förmått informera dem om vad de faktiskt har rätt till, är en utmaning som jag brinner för.

 

Det händer att jag arbetar PRO BONO ute på fältet, och bistår/företräder utsatta EU-medborgare/hemlösa/papperslösa. Främst gäller det utstötta, utnyttjade och särbehandlade kvinnor som ofta varit föremål för människo- och sexhandel. Detta har jag har gjort i samarbete med frivilligorganisationer och andra aktörer. Jag brinner alltså främst för utsatta kvinnor, men har även erfarenhet av att företräda utsatta män (bl.a. homosexuella) som av sin partner utsatts för våld och därför behövt hjälp och stöd. 

 

Ni är välkomna att kontakta mig om du eller din familj befinner dig/er i en utsatt situation eller just nu läser ett beslut från en myndighet som ni inte förstår. 

 

Välkommen att höra av dig!

 

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED